Eksperimenti in ideje

Na spodnji video posnetkih smo prikazali različne arheološke eksperimente, katerih namen ni samo popularizacija arheologije, temveč so bistveni tudi za naše razumevanje postopkov izdelave predmetov, grajenih objektov in, nenazadnje, tudi same priprave jedi na in za to potrebnih orodij. Toda moramo se zavedati, da tu ne gre za prave znanstvene eksperimente, kot jih npr. poznajo naravoslovne vede, temveč so to arheološke simulacije različnih situacij in postopkov.

Po drugi strani pa je arheologija lahko eksprimentalno področje za druge vede, ki skušajo svoje metode, ki so bile sicer razvite za druge namene, prilagoditi arheološkim raziskavam. To predvsem velja za naravoslovne vede, ki so prav z eksperimenti v arheoloških raziskavah močno razširile svoja obzorja.


Charles French unwraps the Geoarchaeological Laboratory

Človeške kosti in zobje - pokazatelji prehrane v preteklosti (Tamara Leskovar)

Magnetometry at work (Gorjani, Croatia)

One flew over the Gorjani Excavation

Predstavitev arheozooloških raziskav (Borut Toškan)

Posode in drugi pripomočki v prazgodovinski kuhinji (Manca Vinazza)

Najstarejši sledovi mleka in medu (Mihael Budja)

Prehrana v bronasti in železni dobi (Matija Črešnar)

Prazgodovinska hrana in njena priprava (Polona Janežić)

Delavnica kuhanja prazgodovinskih jedi.

Pottery firing experiment

A Day In The Field 

Identifikacija rastlinskih ostankov hrane